MB 711D Transport 1992

Kilaforssläp 1993 med Bilspeditionslogga.
Bilspedition bytte namn 1996 till BTL, 1998 hamnade de under namnet Schenker-BTL.